ติดต่อ อศจ. ชัยภูมิ

โทร : 044-812075,044-812076

โทรสาร : 044-811536

Email: ccollege@ccollege.ac.th